ประมวลผลความครอบคลุมการทำรายงานออนไลน์ รายเดือน(ก่อนการตรวจรับระดับอำเภอ)

เลือก เดือน ปี ที่ต้องการประมวลผล:

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ