กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3233,3241,509,242
จุน1,8351,835804,000
เชียงคำ2,0852,085909,000
เชียงม่วน714714365,100
ดอกคำใต้2,4832,4831,258,499
ปง1,6871,687776,472
แม่ใจ1,1671,163435,908
ภูซาง951951230,617
ภูกามยาว869869520,200
รวม15,11415,1116,809,038

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ