กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3343,3311,491,100
จุน1,8351,835787,164
เชียงคำ2,0872,087813,688
เชียงม่วน715715306,997
ดอกคำใต้2,4722,4721,393,285
ปง1,6871,687729,175
แม่ใจ1,1781,163690,000
ภูซาง951951486,600
ภูกามยาว873873519,600
รวม15,13215,1147,217,609

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ