กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3202,9662,509,566
จุน1,8311,831804,000
เชียงคำ2,0792,080931,200
เชียงม่วน713713363,900
ดอกคำใต้2,4792,4771,290,000
ปง1,6901,690799,846
แม่ใจ1,1681,164687,600
ภูซาง946946440,400
ภูกามยาว867867520,200
รวม15,18114,8228,399,512

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ