กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3443,3361,813,900
จุน1,8351,835937,790
เชียงคำ2,0852,085636,956
เชียงม่วน716716365,700
ดอกคำใต้2,4672,4671,057,498
ปง1,6871,687682,454
แม่ใจ1,1761,161625,200
ภูซาง951951528,000
ภูกามยาว875873429,152
รวม15,13615,1117,076,650

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ