กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3203,3202,611,864
จุน1,8321,832879,200
เชียงคำ2,0821,966773,400
เชียงม่วน712712363,900
ดอกคำใต้2,4812,4811,616,400
ปง1,6901,690775,846
แม่ใจ1,1691,163544,878
ภูซาง948948360,000
ภูกามยาว867867520,200
รวม15,10114,9798,445,688

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ