กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3202,9661,332,165
จุน1,8301,830803,400
เชียงคำ2,0802,080689,400
เชียงม่วน714714365,100
ดอกคำใต้2,4222,4191,297,917
ปง1,6851,685735,000
แม่ใจ1,1721,160622,220
ภูซาง946946360,000
ภูกามยาว867867520,200
รวม15,12414,7556,778,202

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ