กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3163,3161,569,102
จุน1,8331,827897,000
เชียงคำ2,0862,0831,149,721
เชียงม่วน716716366,900
ดอกคำใต้2,4112,4121,167,308
ปง1,6851,685802,247
แม่ใจ1,1811,155613,200
ภูซาง949949569,400
ภูกามยาว867865519,000
รวม15,13215,0967,706,678

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ