กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3173,3161,720,226
จุน1,8321,832964,800
เชียงคำ2,0872,0811,177,200
เชียงม่วน718718367,500
ดอกคำใต้2,4142,4131,397,084
ปง1,6851,685880,600
แม่ใจ1,1711,161689,400
ภูซาง950950569,400
ภูกามยาว867867520,200
รวม15,12915,1118,339,210

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ