กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3223,3231,803,287
จุน1,8361,836413,679
เชียงคำ2,0832,0832,193,779
เชียงม่วน714714365,100
ดอกคำใต้2,4882,4761,273,064
ปง1,6861,686444,600
แม่ใจ1,1731,1661,039,800
ภูซาง951951811,800
ภูกามยาว869869520,200
รวม15,12215,1048,865,309

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ