กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3173,3142,566,573
จุน1,8321,8321,541,200
เชียงคำ2,0862,0801,834,070
เชียงม่วน718718708,009
ดอกคำใต้2,4112,4072,206,138
ปง1,5351,535892,200
แม่ใจ1,1711,0411,029,000
ภูซาง950950734,214
ภูกามยาว667867599,000
รวม14,77514,83212,163,204

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ