กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3313,3301,429,564
จุน1,8351,835745,260
เชียงคำ2,0822,082895,200
เชียงม่วน714714365,100
ดอกคำใต้2,4782,2731,244,516
ปง1,6881,688847,856
แม่ใจ1,1721,166624,000
ภูซาง951951357,217
ภูกามยาว867857520,200
รวม15,11814,8967,028,913

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ