กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3203,3191,518,166
จุน1,8311,831964,800
เชียงคำ2,0861,9581,075,200
เชียงม่วน715715365,700
ดอกคำใต้2,4042,4141,294,944
ปง1,6841,684811,800
แม่ใจ1,1721,167624,600
ภูซาง948948567,600
ภูกามยาว867867520,200
รวม15,11514,9917,795,810

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ