กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3202,9681,479,464
จุน1,8361,836564,000
เชียงคำ2,0822,082322,979
เชียงม่วน714714365,100
ดอกคำใต้2,4892,4821,099,501
ปง1,6861,686587,472
แม่ใจ1,1651,161473,400
ภูซาง801801311,400
ภูกามยาว869869520,200
รวม14,96214,5995,723,516

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ