กราฟและตารางแสดงข้อมูลบริบทพื้นที่แยกรายอำเภอ

ประชากร

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอประชากร(คน)เจ้าหน้าที่(คน)ผู้ป่วยมะเร็ง(คน)ผู้ป่วยPalliative(คน)ผู้ป่วยวัณโรค(คน)ผู้พิการ(คน)ผู้ป่วยเอดส์(คน)ผู้ป่วยจิตเวช(คน)
จุน39,504483730221,058153108
ดอกคำใต้63,4438214229483,196806525
ปง44,031743219111,38811782
ภูกามยาว22,53627231011602147227
ภูซาง34,20838572751,014149242
เชียงคำ82,903849332422,409527354
เชียงม่วน18,346291921109323686
เมืองพะเยา84,70510119643662,173520964
แม่ใจ31,43247821210946219205
รวม421,10853068122322513,7182,6742,793

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO9

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ