กราฟและตารางแสดงข้อมูลบริบทพื้นที่แยกรายอำเภอ

ประชากร

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอประชากร(คน)เจ้าหน้าที่(คน)ผู้ป่วยมะเร็ง(คน)ผู้ป่วยPalliative(คน)ผู้ป่วยวัณโรค(คน)ผู้พิการ(คน)ผู้ป่วยเอดส์(คน)ผู้ป่วยจิตเวช(คน)
จุน40,255464217201,102167115
ดอกคำใต้64,1107814334513,109806504
ปง44,150733318161,49812088
ภูกามยาว23,6882753710598147175
ภูซาง33,82938621861,067182251
เชียงคำ80,307848628322,397525351
เชียงม่วน13,643302121119203696
เมืองพะเยา84,50910217156662,153530840
แม่ใจ32,0004994961,092209190
รวม416,49152770520821813,9362,7222,610

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO9

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ