กราฟและตารางแสดงข้อมูลบริบทพื้นที่แยกรายอำเภอ

ประชากร

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอประชากร(คน)เจ้าหน้าที่(คน)ผู้ป่วยมะเร็ง(คน)ผู้ป่วยPalliative(คน)ผู้ป่วยวัณโรค(คน)ผู้พิการ(คน)ผู้ป่วยเอดส์(คน)ผู้ป่วยจิตเวช(คน)
จุน38,643463733251,09718494
ดอกคำใต้63,0248316839453,276729478
ปง49,319705326191,3779183
ภูกามยาว23,5602862712597123167
ภูซาง33,3833859196955148253
เชียงคำ79,9238214344392,545526384
เชียงม่วน19,710282716492543114
เมืองพะเยา78,35811014331871,6405461,034
แม่ใจ32,4775078107947204191
รวม418,39753577022524413,3592,5942,798

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO9

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ