กราฟและตารางแสดงข้อมูลบริบทพื้นที่แยกรายอำเภอ

ประชากร

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอประชากร(คน)เจ้าหน้าที่(คน)ผู้ป่วยมะเร็ง(คน)ผู้ป่วยPalliative(คน)ผู้ป่วยวัณโรค(คน)ผู้พิการ(คน)ผู้ป่วยเอดส์(คน)ผู้ป่วยจิตเวช(คน)
จุน33,907483725231,065185121
ดอกคำใต้63,1917916138523,289752551
ปง49,502725129151,1959391
ภูกามยาว23,5602856810602123165
ภูซาง32,89838633621,106182252
เชียงคำ80,9388512137342,384536355
เชียงม่วน22,3782717171030,1363699
เมืองพะเยา81,66310715031511,947573789
แม่ใจ34,3075095741,073224232
รวม422,34453475122820142,7972,7042,655

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO9

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ