กราฟและตารางแสดงข้อมูลบริบทพื้นที่แยกรายอำเภอ

ประชากร

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอประชากร(คน)เจ้าหน้าที่(คน)ผู้ป่วยมะเร็ง(คน)ผู้ป่วยPalliative(คน)ผู้ป่วยวัณโรค(คน)ผู้พิการ(คน)ผู้ป่วยเอดส์(คน)ผู้ป่วยจิตเวช(คน)
จุน38,876443134261,066186104
ดอกคำใต้57,8988217639483,302794592
ปง49,193705222161,2269387
ภูกามยาว23,56029596959796166
ภูซาง33,3323863245993180199
เชียงคำ73,9178214736362,524537355
เชียงม่วน21,983272915989843116
เมืองพะเยา78,89310814920571,787559846
แม่ใจ32,181497677951203205
รวม409,83352978220321313,3442,6912,670

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO9

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ