ตารางและกราฟแสดงจำนวนสถานบริการแยกตามชนิดสถานบริการ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอรพ.สต.ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.สนง.สาธารณสุขจังหวัดสสช.สสอ.โรงพยาบาลโรงพยาบาล นอก สธ.โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขารวม
เมืองพะเยา152010121123
จุน90000110011
เชียงคำ170002110021
เชียงม่วน50102110010
ดอกคำใต้150001110018
ปง120007110021
แม่ใจ90002110013
ภูซาง7000110009
ภูกามยาว5000010006
รวม94211159811132
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ