แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบใหม่

เลือกรูปของท่าน!(อยู่ระหว่างพัฒนา)
 

***หมายเหตุ
ชื่อผู้ใช้งานต้องไม่ซำ้ในระบบ
รหัสสถานบริการต้องมี ๕ หลัก
รหัสประชาชนต้องมี ๑๓ หลัก
รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย ๖ ตัว
ระบบขอสงวนสิทธิในการลบผู้ใช้ ที่มีข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ เช่น นาย ก นามสกุล ก รหัสประชาชน 11111-11-111-111 เป็นต้น

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ