Displaying -7-1 of 1 result.
ลำดับอำเภอรหัสอำเภอจำนวนครั้ง
1เมืองพะเยา013,651
2จุน02995
3เชียงคำ031,345
4เชียงม่วน04944
5ดอกคำใต้051,207
6ปง06888
7แม่ใจ07417
8ภูซาง08947
9ภูกามยาว09459
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ