Displaying -7-1 of 1 result.
ลำดับอำเภอรหัสอำเภอจำนวนครั้ง
1เมืองพะเยา013,191
2จุน02862
3เชียงคำ031,182
4เชียงม่วน04802
5ดอกคำใต้051,103
6ปง06781
7แม่ใจ07383
8ภูซาง08823
9ภูกามยาว09375
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ