Displaying -7-1 of 1 result.
ลำดับอำเภอรหัสอำเภอจำนวนครั้ง
1เมืองพะเยา01158
2จุน0276
3เชียงคำ03236
4เชียงม่วน0498
5ดอกคำใต้0590
6ปง0653
7แม่ใจ0738
8ภูซาง08177
9ภูกามยาว0948
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ