Displaying -7-1 of 1 result.
ลำดับอำเภอรหัสอำเภอจำนวนครั้ง
1เมืองพะเยา01249
2จุน02101
3เชียงคำ03211
4เชียงม่วน0476
5ดอกคำใต้05118
6ปง06128
7แม่ใจ0780
8ภูซาง0861
9ภูกามยาว0947
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ