Displaying -7-1 of 1 result.
ลำดับอำเภอรหัสอำเภอจำนวนครั้ง
1เมืองพะเยา01304
2จุน02171
3เชียงคำ03459
4เชียงม่วน0485
5ดอกคำใต้05182
6ปง06181
7แม่ใจ07175
8ภูซาง0897
9ภูกามยาว0971
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ