Displaying -7-1 of 1 result.
ลำดับอำเภอรหัสอำเภอจำนวนครั้ง
1เมืองพะเยา011,546
2จุน02845
3เชียงคำ032,154
4เชียงม่วน04533
5ดอกคำใต้05884
6ปง061,017
7แม่ใจ07762
8ภูซาง08675
9ภูกามยาว09314
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ