Displaying -7-1 of 1 result.
ลำดับอำเภอรหัสอำเภอจำนวนครั้ง
1เมืองพะเยา012,979
2จุน02798
3เชียงคำ031,101
4เชียงม่วน04750
5ดอกคำใต้051,045
6ปง06741
7แม่ใจ07368
8ภูซาง08774
9ภูกามยาว09356
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ