ยินดีต้อนรับคุณ... Guest ...เข้าสู่ระบบระบบรายงานออนไลน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ  มีการปรับหน้าแรกใหม่ อาจทำให้ท่านงงนิดหน่อย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่มากขึ้น หน้าอื่นๆการทำงานยังเหมือนเดิม จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้...ทีมพัฒนา

สถิติมีผู้เข้าใช้งานระบบแล้วจำนวน  29,707  ครั้ง

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ